Taç mahal nedir?

Hindistan’daki Gürganiye türbelerinden en meşhuru. Egre/Agra şehrinde Cumma/Yamuna Nehri kenarında beyaz mermerden yapılmış çok muhteşem bir sanat abidesidir. Taç Mahal Türbesi, Gürganiye hükümdarlarından Şah Cihan’ın Mümtaz Mahal ünvanlı eşi Ercümend Banu’nun 1631’de vefatı üzerine inşasına karar verildi. Türbenin yapımında Gürganiye Devletinin en seçkin mimar ve sanatkarlarıyla Osmanlı mimarlarından Muhammed İsa Efendi vazifelendirildi. İnşasında 20.000 işçi çalışıp, bütünü 22 yılda tamamlandı.

Taç Mahal Türbesi, selvi ve portakal ağaçları ve fıskıyeli havuzlarla süslü bir bahçe ortasındadır. İçi, dışı beyaz mermerlerle kaplıdır. türbe iki kısım üzerine yapıldı. Türbenin tabanı yerden 130 cm yüksekliktedir. Alt ve üst kısımlar kırmızı kum taşından kuşakla ayrılır. İkinci kısım altı metre yüksekliğindedir. İkinci kısmın üstünde kenarları kesik kare yani sekizgen planında, kubbe kasnağına kadar 39 m yüksekliğinde asıl türbe vardır. Kubbesinin kasnaktan yüksekliği 36 metredir. Kubbe Lotus çiçeği biçimindedir. Dört tarafında her köşede birer minare vardır.

Türbenin içi, mermer kakmalı somaki, lacivert taş, akik ve firuze gibi kıymetli taşlarla yapılmış çiçek, demet ve tezyinatlı İslami yazılarla süslüdür. İçinde beş oda, birbirlerine koridorlarla bağlıdır. Büyük odada Mümtaz Mahal ve Şah Cihan’ın kabirleri bulunmaktadır. Taç Mahal, kıymetli taşlarla süslenip, zenginleştirilmesine rağmen İngilizler ve Hintlerin istila ve yağmalarına uğradığından, bugün bunların çoğu mevcut değildir. Kırk iki zümrüt, yüz iki yakut, altı yüz yirmi beş elmas, elli inci ve on binlerce kıymetli diğer madenlerle süslendiği tarihi kaynaklarda yazılıdır.

Son eklenenler

obi